Hallgatóink voltak

Hallgatóink voltak

Utolsó frissítés: 2022 január 14.

Amennyiben szeretné Ön is megosztani történetét, várjuk az alumni@uni-mate.hu e-mail címre! (1000-1200 karakterszám, portré fotó)

Dr. Balla István

​​​​​​​a GAK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Balla István

Utolsó frissítés: 2022 január 14.

Első diplomámat 2008-ban szereztem a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök szak, környezetvédelem szakirányán. Egyetemi éveim alatt kiváló tanulmányi eredményeimnek köszönhetően egy évig Köztársasági Ösztöndíjban, egy évig pedig Demján Sándor Ösztöndíjban részesültem. 2008 szeptemberétől a SZIE-MKK Növénytermesztési Intézetének államilag finanszírozott, nappali tagozatos doktorandusz hallgatója lettem, kutatási témám a precíziós gazdálkodás témaköréből került ki. 2012 és 2016 között a SZIE Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központjának termelési igazgatói posztját töltöttem be. Doktorandusz éveimet követően 2011 októberétől a Növénytermesztési Intézet tanszéki mérnöke, 2013 júniusától egyetemi tanársegédje lettem. 2011-ben Okleveles alternatív-energia gazdálkodási szakmérnök diplomát szereztem a SZIE-MKK Növénytermesztési Intézetében. Doktori disszertációmat 2016-ban védtem meg. 2017-től 2021-ig a SZIE-MKK Növénytermesztési Intézetének egyetemi adjunktusa voltam, jelenleg a jogutód intézmény a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növénytermesztési-tudományok Intézet egyetemi docense vagyok, aktív oktatási, kutatási és pályázatíró tevékenységet végzek, illetve alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók szakmai vezetését látom el magyar és angol nyelven egyaránt. 2019 és 2021 között a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ stratégiai főigazgató-helyetteseként a kutatóintézetek szakmai irányításáért és összehangolásáért, valamint a külkapcsolatokért feleltem. Egyetemi éveim megkezdését követően szinte az összes tanulmányom és beosztásom a SZIÉ-hez (ill. ma már MATÉ-hoz) köthető, itt találtam meg azt a szakmai felkészültséget (a sok baráti és szakmai kapcsolat mellett), mely biztosította számomra a folyamatos szakmai fejlődést. 2021-től a MATE többségi tulajdonában (67%) lévő GAK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója vagyok, így az Egyetem Szent István Campusához tartozó tanüzemek mellett jelenleg az összes gödöllői kollégiumi és a volt NAIK épületeket is cégünk üzemelteti.

Kulik Zoltán

Vitafort Zrt. vezérigazgatója

Kulik Zoltán

Utolsó frissítés: 2022 január 14.

1994-ben végeztem az akkor még Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán, általános agrármérnöki szakon. A diplomamunkámat a Takarmányozási Tanszéken készítettem. Az agrármérnöki mellé egy mérnök tanári és egy kertészeti egyetemi szakmenedzseri diplomát is szereztem. 1995-ben helyezkedtem el szarvasmarha ágazati gyártmányfejlesztő mérnökként a Vitafort Zrt-nél. 1997-től kereskedelmi igazgatói beosztásban az értékesítést vezettem, majd 1999-től vezérigazgatóként irányítom részvénytársaságunkat.

A gödöllői agrár-felsőoktatás régen is és mai is kiemelkedően magas színvonaláról ismert és elismert itthon és külföldön egyaránt. Részvénytársaságunk rendszeres szakmai kapcsolatot ápol az egyetemmel. Oktatóik rendszeres résztvevői a Vitafort szakmai rendezvényeinek. Évek óta több száz egyetemistát fogadunk dabasi telephelyünkön és duális képzés keretében kínálunk lehetőséget az egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán tanuló hallgatóknak a takarmányozási ismeretek elmélyítésére.

Személyesen dr. Gyuricza Csaba rektor megbízásából 2013. január 1. óta a Kari Tanácsadó Testület tagjaként dolgoztam azon, hogy az egyetem oktatás-képzési, kutatás-fejlesztési tevékenységét a piaci és gazdasági igényekhez tudjuk igazítani. 2021-es megalakulásától Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb agrár-egyetemének, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Felügyelő Bizottsága elnökének választottak. A MATE Rektori Tanácsadó Testület tagjaként segíti az egyetem fejlődését, kutatási-fejlesztési terveik megvalósulását.

Fontosnak tartom, hogy az öregdiákok fenntartsák kötődésüket az Alma Materhez, s egy közösség tagjaként élő kapcsolatot ápoljunk egykori egyetemünkkel. Az alumni mozgalom generációkon átívelő kapcsolódási lehetőséget biztosít mindenkinek, aki szakmai tudással, gyakorlati lehetőségekkel képes segíteni a diákközösséget. Erősítve ezzel az egyetem társadalmi kapcsolatrendszerének kiépítését, s korunk rendkívül összetett követelményeinek megfelelni képes agrár utánpótlás biztosítását.

Umenhoffer Péter

​​​​​​​az Axiál Kft. marketingigazgatója

Umenhoffer Péter

Utolsó frissítés: 2022 január 14.

Ma is emlékszem amikor 2006-ban átléptem a gödöllői kollégium kapuit és hatalmas reményekkel indultam neki a Szent István Egyetem gépészmérnöki képzésének, ahol később az egyetemi oklevelemet megszereztem. Akkor még nem gondoltam, hogy életem meghatározó éveit fogom ott tölteni. Tanulmányaim mellett 4 évig voltam az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke, ahol sok mai is számomra fontos emberrel ismerkedhettem meg. Mivel tinédzser korom óta az AXIÁL Kft. kötelékében voltam ezért egyetem után nem is lehetett kérdés, hogy hol legyek pályakezdő és a mai napig itt dolgozom. 2014 óta vagyok a cég marketingigazgatója. Munkám mellett a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége marketing bizottságának vezetője és a Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület elnökségi tagja vagyok. A magyar agrárium legfontosabb kérdése ma a jövő szakemberei és az Ő képzésük! Nekem ez szívügyem! Ezért tartom fontosnak, hogy folyamatosan kapcsolatban álljak az egyetem kollégáival és segítsük egymás munkáját a képzések és annak eszközeinek folyamatos fejlesztésével! Az Alumni hálózat legfontosabb feladata, hogy megmutassa a jövő nemzedékének az agrárium csodáit! Légy akkor is szabad amikor dolgozol…!